Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy,w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą –skrzydła."
~ Hadding Carter

Strona główna

ISA7EI http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com