Wektory stockowe: biedronka, karta biedronka, biedronka karta ...

Witamy Państwa,
Joanna Seniw, Aleksandra Zdąbłarz

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA POD PIOSENKĄ I WIERSZEM !

TEMATYKA TYGODNIOWA NA CZERWIEC:

I. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI
II. CZYM PODRÓŻUJEMY?
III. TO JUŻ LATO
IV. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

PIOSENKA I WIERSZ  DO NAUKI NA MIESIĄC CZERWIEC:

PIOSENKA: Lato płynie do nas

Raz, dwa, raz i dwa,
słońce idzie drogą,
z góry chmurki biegną dwie,
śpieszą się jak mogą.

Hop! Hop!- słychać w koło.
Hop! Hop!- echo woła.
Po jeziorze łódka mknie,
lato płynie do nas.

 Raz, dwa, raz i dwa,
nadszedł czas zabawy,
pędzi, goni w polu wiatr,
chce się z nami bawić.

WIERSZ: Wakacje

Za drzwiami przedszkola
czekają wakacje,
a lato zaczyna
słoneczne wariacje.

Las za nami tęskni,
szykuje jagody,
a pani w cukierni
już nakłada lody.

Słońce już włożyło
ciemne okulary,
nie wypuści deszczu
zza nieba kotary.

Za progiem przygoda
czas wyruszyć w drogę.
Ja – cudnych wakacji
życzyć tylko mogę.

TYDZIEŃ IV

TEMATYKA TYGODNIA: POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwiązywanie prostych zagadek tematycznych,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami,
 • powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek,
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I – 2, 3, 5, 7, 8, 9    II – 1, 3, 7   III – 2, 3, 4, 5, 7    IV – 1, 2, 5, 7, 8, 9

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

TYDZIEŃ III

TEMATYKA TYGODNIA: TO JUŻ LATO

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • poznawanie oznak lata,
 • utrwalanie nazw miesięcy i pór roku,
 • poznawanie wybranych miejsc w Polsce,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, tworzenie kompozycji z różnych materiałów,
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, ze śpiewem, rytmicznych, kształtowanie poczucia rytmu.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I – 5, 7, 8, 9 III – 1, 2, 5 IV – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

TYDZIEŃ II

TEMATYKA TYGODNIA: CZYM PODRÓŻUJEMY?

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał,
 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki,
 • dostrzeganie w najbliższym otoczeniu elementów techniki (światła, pojazdów, urządzeń itp.),
 • omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu,
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, tworzenie kompozycji z różnych materiałów (kolaż),
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, ze śpiewem, rytmicznych,
 • próby akompaniowania do piosenek na wykonanych instrumentach,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I – 4, 5, 6, 7, 8,    II – 11,    III – 5, 7, 8,    IV – 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

TYDZIEŃ I

TEMATYKA TYGODNIA: NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • próby nazywania swoich emocji, dzielenie się swoimi przeżyciami,
 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych,
 • przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej,
 • poznawanie strojów ludowych,
 • akceptowanie odrębności różnych narodów,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków,
 • porównywanie par obrazków, wskazywanie różnic między nimi,
 • rozwiązywanie zagadek,
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, zabawach z elementem naśladownictwa, ćwiczeniach gimnastycznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I – 4, 5, 7, 8,  II – 1, 6, III – 1, 4, 5, 6, 7, 8, IV – 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA: