Wektory stockowe: biedronka, karta biedronka, biedronka karta ...

Witamy Państwa,
Joanna Seniw, Aleksandra Zdąbłarz

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA POD PIOSENKĄ I WIERSZEM !

TEMATYKA TYGODNIOWA NA MAJ:

I. MOJA OJCZYZNA
II. ŁĄKA W MAJU
III. NASZE EMOCJE
IV. ŚWIĘTO RODZICÓW

PIOSENKA I WIERSZ  DO NAUKI NA MIESIĄC MAJ:

PIOSENKA: Tra la la dla Mamy

1. Moja mama jest kochana,
moja mama wszystko wie,
Kiedy do mnie się uśmiecha,
tak zaśpiewam jej.

Ref: Tralala pampampam
Najpiękniejszą mamę mam.
Tralala  pampampam
Zaraz buzi mamie dam.

2. W domu, w sklepie, na spacerze,
z mamą nigdzie nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
tak zaśpiewam jej.

Ref: Tralala pampampam
Najpiękniejszą mamę mam.
Tralala pampampam
Zaraz buzi mamie dam.

WIERSZ: Moja Ojczyzna

Kocham moją Ojczyznę,

bo jestem Polakiem.

Kocham Orła Białego,

bo jest Polski znakiem.

Kocham barwy ojczyste:

 te biało-czerwone.

Kocham góry i niziny,

każdą Polski stronę.

TYDZIEŃ IV

TEMATYKA TYGODNIA: ŚWIĘTO RODZICÓW

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego,
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt,
 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych,
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I – 2, 3, 5  III – 2, 3, 4, 8  IV – 1,2, 5,  7,  8, 9, 15

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

TYDZIEŃ III

TEMATYKA TYGODNIA: Nasze emocje

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (smutek, radość, strach, złość),
 • podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne i negatywne emocje,
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych – rozwijanie sprawności ruchowej.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I – 5, 7, 9,   II – 1, 3, 4, 6, 9,   III – 8, 9,   IV – 1, 2, 5, 12

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

TYDZIEŃ II

TEMATYKA TYGODNIA:   Łąka w maju

TREŚCI PROGRAMOWE

 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących wiosną w przyrodzie
 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, motyli
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku),
  wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków,
 • porównywanie par obrazków, wskazywanie różnic między nimi,
 • rozpoznawanie odgłosów przyrody,
 • rozwiązywanie zagadek,
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela, uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
  odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
  dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym, oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazków i swobodne wypowiadanie się na  ich temat, tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami,
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru,
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

PODSTAWA PROGRAMOWA

I- 4, 5,7, 8, 9;  IV- 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14,15, 18, 19

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA

Poniedziałek – 11.05.2020 Pobierz

Wtorek – 12.05.2020 Pobierz

Środa – 13.05.2020 Pobierz

Czwartek – 14.05. 2020 Pobierz

Piątek – 15.05.2020 Pobierz


TYDZIEŃ I

TEMATYKA TYGODNIA: Moja Ojczyzna

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego,
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka krótkich wierszy na pamięć,
 • rozpoznawanie i wskazywanie figur, znaków, symboli,
 • reagowanie na polecenia słowne,
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie),
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I 5, 6, 7, 8, 9   III 1, 5, 8, 9  IV 1, 2, 5, 8, 9, 10,11, 12, 15, 18, 19

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA: