Wektory stockowe: biedronka, karta biedronka, biedronka karta ...

Witamy Państwa,
Joanna Seniw, Aleksandra Zdąbłarz

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA POD PIOSENKĄ I WIERSZEM !

TEMATYKA TYGODNIOWA NA KWIECIEŃ:

I WIOSENNE POWROTY
II WIELKANOC
III WIOSNA NA WSI
IV DBAMY O PRZYRODĘ
V MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

PIOSENKA I WIERSZ  DO NAUKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

PIOSENKA: Święta wielkanocne z jajkiem i zającem

1.Skacze drogą zając, skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.

2. Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.

REF.

        WIERSZ: Ekologia

Czysta ziemia, zdrowa woda,
błękit nieba i przyroda
to prawdziwe skarby nasze,
gdy jest jasno,
światło gaszę.
Sarna biegnie skrajem łąki,
leci motyl do biedronki,
piękny zapach lasu czuje…
Śmieci w domu posortuje!
Jedźmy razem nad jeziora,
lato to najlepsza pora!
Czy wyrażasz na to zgodę?
Ale najpierw – zakręć wodę!
Lubisz przyrodę – szanuj ją.
Ziemia to jest nasz wspólny dom.

TYDZIEŃ V

TEMATYKA TYGODNIA: Moja miejscowość, mój region

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto),
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc,
 • zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach,
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru,
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw,
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I 2, 3, 5, 6, 8   III 2, 3, 4, 7  IV 1, 2, 5, 7, 8, 10, 19

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE D O POBRANIA:

TYDZIEŃ IV

TEMATYKA TYGODNIA:   Dbamy o przyrodę

TREŚCI PROGRAMOWE

 • poznawanie sposobów ochrony środowiska.
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

PODSTAWA PROGRAMOWA

I- 5, 8, 9; II- 11, III- 8, IV- 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 19

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

Poniedziałek 20.04.2020 Pobierz
Wtorek 21.04.2020 Pobierz
Środa 22.04.2020 Pobierz
Czwartek 23.04.2020 Pobierz
Piątek 24.04.2020 Pobierz

TYDZIEŃ III

TEMAT TYGODNIA: Wiosna na wsi

 TREŚCI PROGRAMOWE

 • poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych),
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych,
 • porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt,
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności,
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi,
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich),
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru,
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I –1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; II –1, 10;  III-1, 6; IV-1, 2, 5, 6 , 7, 8, 9, 11, 12, 15, 14,18, 20

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

Wtorek – 14.04.2020 Pobierz
Środa – 15.04.2020 Pobierz
Czwartek – 16.04.2020 Pobierz
Piątek – 17.04.2020 Pobierz

TYDZIEŃ II

Tematyka tygodniowa: Wielkanoc

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami i zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
 • rozwijanie mowy,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,
 • porównywanie przedmiotów – klasyfikowanie ich i przeliczanie,
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanej przez nauczyciela; próby zapamiętania tekstu i melodii,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • reagowanie na ustalone sygnały: słowne i muzyczne,
 • zachęcanie do podejmowania działalności plastycznej.

PODSTAWA PROGRAMOWA:
I – 3, 4,5, 6, 7, 9  III – 1, 8  IV- 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

TYDZIEŃ I

Tematyka tygodniowa: Wiosenne powroty

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • poznawanie nazw ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną,
 • budzenie zainteresowania otaczającą nas przyrodą,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • śpiewanie prostych piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście, 
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

PODSTAWA PROGRAMOWA:
I – 5, 6, 7, IV- 2,4, 5, 8, 15,18, 19 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA: