OGŁOSZENIE

Składka roczna na Radę Rodziców
ustalona na zebraniu z Rodzicami
w dniu 29. 09. 2020 r. wynosi:
I rata – 40 zł (do 31.10.2020r.)
II rata – 40 zł (do 31.01.2021r.)

(Pierwsze dziecko – 100%, drugie dziecko – 50%, trzecie dziecko –
zwolnione).
Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców: Bank Nowy BFG
S.A nr 06 8642 1142 2014 2410 1415 0001