WITAMY PAŃSTWA
NAUCZYCIELKI: JOANNA ZARZYŃSKA – CIĘŻAR,
DOROTA SKALSKA.

TEMATYKA TYGODNIOWA NA KWIECIEŃ:
I. CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM.
II. CO SIĘ DZIEJE W KOSMOSIE?.
III. DBAMY O PRZYRODĘ.
IV. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM.

TYDZIEŃ I
TEMAT TYGODNIA : CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM

TREŚCI PROGRAMOWE:
– rozwijanie mowy i pamięci słuchowej,
wzbogacenie słownika o pojęcia związane ze sportem,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– zachęcanie do wspólnych zabaw ruchowych i sportowych
z rodzicami,
– rozwijanie aktywności twórczej,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– umuzykalnianie dzieci,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania

PODSTAWA PROGRAMOWA: I – 5, 7, 8; IV – 1, 2, 5, 7, 9, 12, 15.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI:
WIERSZ – „ GIMNASTYKA”
Gimnastyka to zabawa
Ale także ważna sprawa,
Bo to sposób jest jedyny,
Żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady
Trzeba ćwiczyć – nie ma rady
To dla zdrowia i urody,
Niezawodne są metody.

PIOSENKA DO NAUKI: „ CHCĘ BYĆ SPORTOWCEM”

1. Biegam bardzo szybko,
w piłkę dobrze gram,
kim zostanę, już za chwilę
zaraz powiem wam.

Ref.: Sportowcem chciałbym zostać,
sportowcem chciałbym być,
trenować co dzień rano
i sprawnym zawsze być.

2. Chodzę też na judo,
wiele chwytów znam,
kim zostanę, już za chwilę
zaraz powiem wam.

Ref.: Sportowcem chciałbym zostać…

3. Jeżdżę na rowerze
i trenuję sam,
kim zostanę, już za chwilę
zaraz powiem wam.

Ref.: Sportowcem chciałbym zostać…

4. Pierwsze już medale
na swej półce mam,
kim zostanę, już za chwilę
zaraz powiem wam.
Piosenka jest na płycie w zakładce na Marzec u Biedronek.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

TYDZIEŃ II – CO SIĘ DZIEJE W KOSMOSIE?

TREŚCI PROGRAMOWE:
– rozwijanie mowy i pamięci słuchowej,
– wzbogacenie słownika o pojęcia związane z kosmosem,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– rozwijanie aktywności twórczej,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– umuzykalnianie dzieci,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania
– rozwijanie zainteresowania Kosmosem

PODSTAWA PROGRAMOWA:
I – 5, 6, 7, 8; III – 2, 8; IV – 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 15.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA: