Witamy Państwa,
Aleksandra Zdąbłarz, Joanna Seniw

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA POD PIOSENKĄ I WIERSZEM !

TEMATYKA TYGODNIOWA NA KWIECIEŃ:

I. Z KULTURĄ ZA PAN BRAT
II. JESTEM KULTURALNY
III. ZIEMIA – NAJCENNIEJSZE CO MAMY
IV. JESTEM POLAKIEM, MIESZKAM W POLSCE

PIOSENKA:

POWAŻNA SPRAWA”

Źle na świecie dzieje się,
Jak w koszmarze, jak w złym śnie
Bo choć tłum dorosłych wie
Zapomina o tym że…

Ref. Prąd i wodę oszczędzać trzeba,
        Chronić lasy – zabytkowe stare drzewa.
        Oczyszczać wyziewy i trujące ścieki,
        By chronić atmosferę, oceany i rzeki.

        Śmieci sortować i przetwarzać,
        Bo to przecież poważna sprawa.
        No i dbać o zwierzęta – naszych małych braci
        By za ludzkie błędy nie musiały płacić.

Chociaż mam tak mało lat
Bardzo chcę ratować świat.
A kto świat ratować chce
Musi wiedzieć o tym że…

  Ref.

 Przyjdzie kiedyś taki czas,
Gdy dorośnie każdy z nas
I nie będzie tak już nie,
Już nie zapomnimy że…

Ref.

WIERSZ:

KIM JESTEŚ?”                                                                

Czy wiesz, kim jesteś? To oczywiste!

Co jest Ci bliskie? Znaki ojczyste. 

Ojczyste barwy – biało – czerwone,

ojczyste godło – orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie Mazurka dźwięki,

no i stolica – miasto Syrenki.

raz po wyżynie, raz po równinie,

I jeszcze Wisła, co sobie płynie

i mija miasta prześliczne takie.

Już wiesz, kim jesteś? – Jestem Polakiem.

TYDZIEŃ II

TEMAT TYGODNIA: Jestem kulturalny

TREŚCI  PROGRAMOWE: 

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa),
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
II: 1, 2, 3, 4, 6, 7
III: 1, 2, 4, 5, 8, 9
IV: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:

TYDZIEŃ I

Tematyka tygodniowa: Z kulturą za pan brat

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej;
 • nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych;
 • poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy;
 • poznanie pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa;
 • rozwijanie słownika czynnego;
 • czytanie globalne wyrazów: proszę, dziękuję, przepraszam;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8, odkodowywania;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie instrumentów muzycznych;
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych oraz plastyczno-technicznych;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie sprawności małej motoryki.

PODSTAWA PROGRAMOWA:
I:
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9

II: 1, 2, 3, 4, 6, 7

III: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

IV: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA: