Tematyka tygodniowa na miesiąc kwiecień:

I. Chcę być sportowcem
II. Cuda i dziwy
III. Mali strażnicy przyrody
IV. Jestem Polakiem i Europejczykiem

Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc kwiecień

WIERSZ
Mali strażnicy przyrody
Dziś „ekologia” – modne słowo,
przyrodę wszyscy chcą mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
trzeba takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić.
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.
Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.
Choć ekolodzy jeszcze z nas mali,
uczyć będziemy tego wandali.
Matka Natura nas wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

PIOSENKA
Ziemia – zielona wyspa
I. Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu.
Ref.: Bo Ziemia to wyspa,
to wyspa zielona

wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi,
dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.
II. Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć, co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się pobawić.
Ref.: Bo Ziemia to wyspa, …
III. Posadźmy kwiatów tysiące,
posadźmy krzewy i drzewa.
Niech z nieba uśmiecha się Słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.
Ref.: Bo Ziemia to wyspa, …

TYDZIEŃ I

TEMAT TYGODNIA: CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM

TREŚCI PROGRAMOWE:
– rozwijanie mowy i pamięci słuchowej
– rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do wspólnego odpoczynku z rodzicami, wzbogacenie słownika o pojęcia związane ze sportem
– rozwijanie aktywności twórczej,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– umuzykalnianie dzieci,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania
PODSTAWA PROGRAMOWA:I-5,6 , IV-2,4,5,8,9,14

Pliki do pobrania:

TYDZIEŃ II

TEMATYKA TYGODNIA: CUDA I DZIWY

PODSTAWA PROGRAMOWA: I-5, 6, 7, 8 III-8  IV- 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18
PLIKI DO POBRANIA: