Witam Państwa! Joanna Zarzynska-Ciężar

Materiały dydaktyczne znajdują się pod piosenką i wierszem

Tematyka tygodniowa na: CZERWIEC

I DZIECI ŚWIATA I JA

II PODRÓŻUJEMY

III POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

IV LAS-PROJEKT

WIERSZ:

WIERSZ „WAKACJE”
Pojedziemy na wakacje
razem z mamą, razem z tatą
Zabierzemy piłkę, namiot
i skakankę. Co ty na to?
Słońce, woda, las już czeka
wszystkie dzieci woła.
Zabawimy się wesoło
przed powrotem do przedszkola

PIOSENKA:

INDIAŃSKI TANIEC

TYDZIEŃ IV : LAS.

TREŚCI PROGRAMOWE: • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas space-rów i wycieczek.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kred-ki do kredek).
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
• zabawach z elementem naśladownictwa

PODSTAWA PROGRAMOWA:I 2, I 3, I 5, I 6, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 18

TYDZIEŃ III; POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

TREŚCI PROGRAMOWE:

• uczestniczenie we wspólnych zabawach.
• dzielenie się swoimi przeżyciami.
• rozwiazywanie prostych zagadek.
• powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

PODSTAWA PROGRAMOWA;I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

TYDZIEŃ II: PODRÓŻUJEMY

TREŚCI PROGRAMOWE:

• poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.
• omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu
• przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
• dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.
• układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk

PODSTAWA PROGRAMOWA:

: I 2, I 3, I 4, I 5, I 6,  II 1, III 2, III 4, IV 2,  IV 6, IV 7, , IV 14, IV 19

Kochane MISIE, moje Maluszki, dzisiaj macie swoje święto.
Pozdrawiam Was gorąco, bawcie się  i wesoło spędźcie ten dzień.

Życzę udanych zabaw i ciekawych prezentów!
Przesyłam buziaczki dla każdego z was i mocno przytulam!

TYDZIEŃ I: DZIECI ŚWIATA

TREŚCI PROGRAMOWE :

• stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
• dzielenie się swoimi przeżyciami.
• przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, ukośnej linii – w górę itp.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
• rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.
• rysowanie kredkami
• malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 ze śpiewem
 rytmicznych
 ilustracyjnych.
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I 2, I 3, I 5, II 1, II 2, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8