Witam Państwa! Joanna Zarzynska-Ciężar

Materiały dydaktyczne znajdują się pod piosenką i wierszem

Tematyka tygodniowa na Maj:

I. Moja Ojczyzna

II. Łąka w maju

III. Święto rodziców

IV. Niby tacy sami a jednak inni.

WIERSZ

“Chcę Wam powiedzieć”:
Chcę Wam powiedzieć,
bo może nie wiecie,
że moja mama
jest najpiękniejsza na świecie.
Jest taka czuła
i taka dobra ogromnie,
jak nikt na świecie,
bo pięknie śmieje się do mnie.

 

TYDZIEŃ IV. NIBY TACY SAMI A JEDNAK INNI

PODSTAWA PROGRAMOWA

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12

TREŚCI PROGRAMOWE:

• próby nazywania swoich emocji.
• stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
• dzielenie się swoimi przeżyciami.
• przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę itp.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
• wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
• rysowanie kredkami
• malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
• z elementem naśladownictwa

PROPOZYCJE ZAJĘĆ NA TYDZIEŃ: 25 05 -29.05

TYDZIEŃ III MOJA RODZINA

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

TREŚCI PROGRAMOWE:

• podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
• opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
• dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
• określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.
• układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
• malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
• wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Tydzień II

TEMATYKA:ŁĄKA W MAJU 

TREŚCI PROGRAMOWE:

• obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących w przyrodzie
• poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
• malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
• wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I 2, I 3, I 5, II 11, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 18

TYDZIEŃ I

TEMATYKA: MOJA OJCZYZNA

TREŚCI PROGRAMOWE:

• poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
• słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.
• poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność
• dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

Punkty z obszarów podstawy programowej

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 10, IV 15