Joanna Zarzyńska-Ciężar Dzień Dobry!

Zadania dla dzieci znajdują się pod wierszem i piosenką do nauki na kwiecień. Zapraszam!

Tematyka kompleksowa:

I. Wiosenne powroty
II. Wielkanoc
III. Wiosna na wsi
IV. Dbamy o przyrodę
V. Moja miejscowość, mój region

Wiersz
Cukrowy baranek”
E. Szelburg – Zarembina

Cukrowy baranek
Ma złociste różki.
Pilnuje pisanek
na łące z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy,
chorągiewką buja
i cichutko meczy
święte „Alleluja”…

Piosenka.
Pisanki, pisanki
Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

TYDZIEŃ V

Tematyka tygodnia: Moja miejscowość, mój region

Podstawa programowa:

I 2, I 3, I 5, I 6, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 10

Treści programowe:

• określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
• nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
• zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela. Ćwiczenia narządów artykulacyjnyc
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
• wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
• naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).
• wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
• tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

Tydzień IV

Tematyka tygodnia: Dbamy o przyrodę

PUNKTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I.2, 5, III 2,7,12,15, IV 2,5, 7,8

Treści programowe:

• poznawanie sposobów ochrony środowiska.
• obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; 
• tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

Tydzień III

Tematyka tygodnia: Wiosna na wsi

Treści programowe:

• poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
• rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
• porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
• poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
• określanie swoich mocnych stron.
• poznawanie świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej

Punkty z Podstawy programowej:

I.2, 5, III 2,7,12,15, IV 2,5, 7,8

Tydzień II

Tematyka tygodnia: Wielkanoc

Treści programowe

:• kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami ( Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
 •  podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
• lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
• wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
• słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętania tekstu i melodii
• nauka krótkich piosenek (forma AB).
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:.
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

Punkty z Podstawy Programowej: 

I.2, 5, III 2,7,12,15, IV 2,5, 7,8

Tydzień I 

Tematyka tygodnia: Wiosenne powroty

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,przylecialy-bociany,39687

https://www.youtube.com/watch?v=Yp4Ta-qP8pw

https://www.youtube.com/watch?v=p56DdcUCs6c