Obiekt Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie oddano do użytku w 1984 roku, mieści się przy  ulicy Sienkiewicza 5a i jest usytuowany  niedaleko centrum miasta z dala od ulicznego zgiełku.
Przedszkole ma własną bazę dydaktyczną, którą jest budynek wolnostojący, piętrowy otoczony  dużym ogrodem z terenami zielonymi i  placem  zabaw dla dzieci wyposażonym z urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.  W budynku mieści się  5 dużych sal do zajęć i zabaw  dla dzieci,  które są przestronne, kolorowe, estetycznie urządzone i wyposażone w różnorodne zabawki, pomoce, przybory i materiały. W budynku znajdują się również biblioteka z bogatym księgozbiorem, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, sala zajęć dodatkowych oraz holl i szatnia dla dzieci.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łańcut.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Organami przedszkola są:

  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 600 – 1700

Przedszkole  jest placówką publiczną z liczbą 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W przedszkolu funkcjonuje  5 oddziałów.
Liczba nauczycieli – 10
Liczba pracowników administracji i obsługi – 14

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe bezpłatne:

– język angielski,
– rytmika,
– zajęcia taneczne
– religia

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości jakimi są prawda, dobro i piękno.

Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

  1. a) fizycznego rozwoju dziecka;
  2. b) emocjonalnego rozwoju dziecka;
  3. c) społecznego rozwoju dziecka;
  4. d) poznawczego rozwoju dziecka.