Kadra pedagogiczna przedszkola – to 10 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli posiadających:

  • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 8 nauczycielek;
  • stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 1 nauczycielka;
  • stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – 1 nauczycielka

Cały zespół wyróżnia się kompetencją i zaangażowaniem w pracę pedagogiczną zgodną z Podstawą Programową oraz w pełną realizację zamierzeń wynikających z Rocznego Planu pracy Przedszkola nr 5 w Łańcucie Nauczycielki posiadają duże doświadczenie zawodowe. Cechuje je kreatywna i otwarta postawa na zmiany, chęć eliminowanie rutyny, wysoka motywacja oraz umiejętności pedagogiczne, którymi się wykazują w efektywnym wypełnianiu zaplanowanych zadań i zamierzeń edukacyjnych. Doświadczenie pedagogiczne i ustawiczne doskonalenie nauczycieli wpływają na wysoką jakość pracy przedszkola . Swoje kwalifikacje zawodowe z powodzeniem wykorzystują w pracy edukacyjno-wychowawczej ze swoimi wychowankami wprowadzając działania innowacyjne, tworząc programy autorskie oraz systematycznie się doskonaląc zgodnie z wymogami współczesnej edukacji. Ukończyły bardzo wiele przydatnych w pracy z wychowankami i ich rodzicami szkoleń, kursów i warsztatów doskonalących ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych metod pracy z dziećmi oraz w oparciu o nowości z dziedziny pedagogiki, psychologii i metodyki wychowania w przedszkolu.

Nauczycielki pracujące w poszczególnych oddziałach:

Oddział IDyrektor Maria Burek – nauczyciel dypl.
Danuta Nosek – nauczyciel dypl.
Oddział IIJoanna  Zarzyńska – Cieżar – nauczyciel dypl.
Dorota Skalska – nauczyciel dypl.
Oddział IIIJoanna Seniw – nauczyciel dypl.
Aleksandra Zdąbłarz – nauczyciel mianow.
Oddział IVBogusława Światek – nauczyciel dypl.
Monika Bieniasz – nauczyciel kontr.
Oddział VKrystyna Opałka – nauczyciel dypl.
Dorota Dąbek (zastępstwo za p. Barbarę Mycek)

Pracownicy administracji:

Swietłana Jurkowska – kierownik gospodarczy
Helena Hojda – pomoc administracyjna
Alicja Bar – główny księgowy
Marcin Filip – starszy księgowy

Pracownicy obsługi:

Agata Bar – starszy intendent
Alicja Pusz – pomoc nauczyciela                                      
Danuta Uchman – starszy woźny
Renata Pasierb – starszy woźny 
Halina Kurtiak – starszy woźny
Beata Pindara – starszy woźny
Anna Saj – starszy woźny
Jan Baran – konserwator
Weronika Czech – kucharz
Michalina Antosz – pomoc kuchenna