Ogłoszenie

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Drodzy Rodzice!

W dniu 1.09.2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z się  Aktualną Procedurą zapewnienia  bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łańcucie w czasie zagrożenia epidemicznego obowiązującą od 1 września 2020 r.

Oto kilka najważniejszych zasad:

1) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

2) Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia mała i duża) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:
– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
– odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
– 8 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość
i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

3) Pracownik przedszkola odprowadzi przebrane dziecko pod opiekę nauczyciela.

4) Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8:30. 

5) Prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:
Gr. I Misie: 7.30 – 15.30
Gr. II Biedronki: 7.00 – 17.00
Gr. III Wiewiórki: 6.00 – 16.00
Gr. IV Pszczółki: 7.30 – 16.30
Gr. V  Sowy: 6.30 – 15.30

6) Przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

7) Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.

8) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.

9) Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci po wybraniu dziecka
z przedszkola, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych
.

10) Pomiaru temperatury dziecko będzie miało dokonywane po zaobserwowaniu niepokojących objawów takich jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie lub inne. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C)  nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

11) Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Każda z grup będzie prowadzona przez 2 nauczycielki.
 2. Listy przynależności dzieci do poszczególnych grup będą dostępne w Placówce na tablicy ogłoszeń lub telefonicznie: 17 225 21 75 lub 506 998 920.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione osoby.
 4. Spóźnienia i nieobecności powinny być zgłaszane wcześniej nauczycielce, emailowo lub telefonicznie do godziny 8.30.
 5. W pierwszym dniu przedszkola dziecko otrzymuje podpisaną szafę w szatni.
 6. Dzieci ubieramy wygodnie, w rzeczy nie krępujące ruchów i umożliwiające swobodną zabawę
  i poruszanie się. Ubiór „na cebulkę”.
 7. Prosimy wszystkich Rodziców o dostarczenie swojemu dziecku do przedszkola:

– pantofli zmiennych,

– odzieży, bielizny zmiennej,

 1. Dzieciom z grup I i II na odpoczynek poobiedni należy dostarczyć:
  – koc / cienką kołdrę w poszwie (140×200 lub 160×200) lub śpiworek
  – piżamę (krótką lub długą – zależnie od pogody);
 2. Dzieciom z grup III, IV i V:
  – strój do ćwiczeń gimnastycznych – w woreczku.

  Prosimy o podpisanie dzieciom wszystkich wymienionych rzeczy.

 3. W naszym przedszkolu istnieje system elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dzieci
  w przedszkolu
  . W związku z powyższym prosimy Rodziców dzieci, które będą uczęszczały po raz pierwszy do naszego przedszkola od września 2020 r. o zamówienie powyższych imiennych kart indywidualnie. Cena karty 14 zł

Rodzice dzieci już uczęszczających, którzy zagubili karty do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu proszeni są o zamówienie karty.

 1. Prosimy zapoznać się z Klauzulami ochrony danych osobowych – zakładka Ochrona danych.
 2. Druki do wypełnienia można pobrać w przedszkolu lub na stronie, prosimy je dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu

Maria Burek – Dyrektor Przedszkola

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *