Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkoli Miejskich na rok szkolny 2021/2022

1) Kontynuacja edukacji przedszkolnej
01.02.2021 – 7.02.2021 r.
Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku 2021/2022.
2) Rekrutacja
8.02.2021 r. – 12.03.2021 r.
Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków
o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.
15.03.2021 r. – 31.03.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
2.04.2021 r.
Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych (zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do przedszkola).
6.04.2021 r. – 8.04.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
9.04.2021 r.
Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
3) Rekrutacja – nabór uzupełniający
7.05.2021 r. – 14.05.2021 r.
Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.
17.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
1.06.2021 r.
Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych (zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do przedszkola).
2.06.2021 r. – 7.06.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
8.06.2021 r.
Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat, w szczególnych sytuacjach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

DOKUMENTY DOSTĘPNE DO POBRANIA W PRZEDSZKOLACH LUB NA STRONACH INTERNETOWYCH PRZEDSZKOLI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *