GRUPA IV – PSZCZÓŁKI 

WITAMY PAŃSTWA

Nauczycielki: Dorota Skalska, Bogusława Świątek

TEMATYKA TYGODNIOWA NA MIESIĄC MAJ:

I. Moja miejscowość, mój region.
II. Projekt: Przyjaźń.
III. Łąka w Maju.
IV. Święto Rodziców.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MAJU:

WIERSZ  – „ MAMA I TATA”
Mama i Tata to świat nasz cały,
Ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
To dobre, czułe, pomocne ręce,
I kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
Wakacje w górach, nad morzem, na wsi.
Loty huśtawką, prawie do słońca
Oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
Dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
Że nas kochacie, że o nas dbacie
I wszystkie psoty nam wybaczacie.

 PIOSENKA  „ DZIĘKUJĘ MAMO! DZIĘKUJĘ TATO!”

  1. Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić
    Jak się zachowywać, jak zwracać się do ludzi.
    Ja mogę na Was liczyć, wiem, ze mi pomożecie.
    Najlepszych mam rodziców na całym świecie.

Ref.: Dziękuję Mamo, dziękuje Tato
Za każdą zimę, za każde lato.
Za to, że macie dla mnie czas,
Bardzo Kocham Was / bis

2. A najpiękniejsze chwile są kiedy mnie tulicie,
Dajecie mi buziaki, idziemy tak przez życie.
Co mogę dla Was zrobić, jak mogę się odwdzięczyć
Jesteście w moim sercu, będziecie w mej pamięci!

Ref.:  Dziękuję Mamo, dziękuje Tato,…..

  „ DZIĘKUJĘ MAMO!, DZIĘKUJĘ TATO!” –  PIOSENKA DO NAUKI.

ŁAŃCUT  –  NASZE MIASTO. 

TEMATYKA TYGODNIA:  MOJA MIEJSCOWOŚĆ,  MÓJ REGION

Treści programowe:

rozwijanie mowy,
kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
wskazywanie różnic między miastem a wsią,
obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
poznawanie nazw pobliskich ulic,
rozwijanie sprawności fizycznej,
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
rozwijanie sprawności manualnej,
rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
przedstawianie działań w zapisie,
zapoznanie z herbem swojej miejscowości,
przygotowanie kącika regionalnego,
zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,
kształtowanie poczucia przynależności narodowej

Podstawa programowa:
I: 5, 6, 7, 8
III: 2, 3, 5
IV: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 18, 19, 23

TYDZIEŃ I

TYDZIEŃ II


TEMATYKA TYGODNIA – PROJEKT PRZYJAŹŃ

TREŚCI PROGRAMOWE:

kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,
uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych
rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,
rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych), towarzyszących różnym sytuacjom,
rozwijanie sprawności fizycznej,rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,
rozwijanie sprawności manualnej,
rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.

Podstawa programowa:

I: 5, 6, 8,             
II: 2, 4, 6, 7, 8
III: 1, 2, 5, 6, 7, 8
IV:  1, 2, 4, 6, 5, 7, 8,                 

TYDZIEŃ III

TEMATYKA TYGODNIA:    Łąka w Maju

                                       TYDZIEŃ IV

TEMATYKA TYGODNIA – ŚWIĘTO RODZICÓW

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne(cele główne)
 – rozwijanie mowy,
– rozwijanie pamięci,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
-określanie wzrostu dzieci,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– kształtowanie poczucia rytmu,
– rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,
– rozwijanie słuchu fonematycznego,
– zachęcanie do sprawiania przyjemności innym,
– zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami,

Podstawa programowa:I-5,7,8;II-11;III-2,6,8;IV-1,2,4,5,9,11,15