GRUPA V – Sówki 

Witamy Państwa

Życzymy miłej i przyjemnej pracy.

Danuta Nosek, Monika Bieniasz;

TEMATYKA TYGODNIOWA NA MIESIĄC MARZEC:

I W MARCU JAK W GARNCU
II PORZĄDKI W OGRODZIE
III WITAJ WIOSNO!
IV ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU

PIOSENKA
„IDZIE WIOSNA”
Strojna w zieleń poprzez ziemię idzie wiosna.
Cała w kwiatach w śpiewie ptaków, w blasku słońca.
Jasną chmurę ma nad czołem, uśmiechnięta.
Wiatrem miękkim pełnym ciepła owinięta.
Idzie ziemią, idzie wodą, jak to wiosna.
Aż do lata dojdzie strojna, by tam zostać.

WIERSZ
„WIOSNA”
Przyszła do nas pani wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.
Powróciły z nią bociany,
z dalekiej Afryki.
Żaby w stawie się zbudziły,
misie i jeżyki.
W krzewach słychać śpiew skowronka,
słonko mocniej grzeje.
Na listeczku śpi biedronka,
wiatr leciutko wieje.
Witaj wiosno! Piękna pani.
Cieszy nas twój powrót.
Zieleń liści, świerszczy granie,
kwiatów pełen ogród.

TYDZIEŃ IV

środa 25.3.2020 r.
czwartek 26.3.2020 r.
piątek 27.3.2020 r.

Wiejskie podwórko - Tadeusz Makowski
Wiejskie podwórko – Tadeusz Makowski

TREŚCI PROGRAMOWE

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt. Nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w gospodarstwie domowym, opisywanie ich wyglądu i zachowania. Naśladowanie sposobu poruszania się , głosu wybranych zwierząt, wskazywanie pożywienia charakterystycznego dla danego zwierzęcia. Doskonalenie  umiejętności określania kierunków w przestrzeni. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej; wyszukiwanie głoski ł w słowach; rozwijanie pamięci słuchowej; poznanie litery Ł, ł; zaznaczanie  miejsce litery Ł, ł w wyrazach .Pisanie  litery Ł, ł po śladzie i poznanych liter. Wyszukiwanie informacji w książce; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; ćwiczenie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I:1, 3, 5, 6, 7, 8, 9;
III:2,4,5, 8, 9;
IV:1, 2, 4, 5, 7, 14, 18, 19, 21.

Zabawa ruchowo- ortofoniczna „W zagrodzie”. Dziecko naśladuje ruchem i głosem zwierzątka:

Piesek szczeka: Hau, hau, hau.
Kotek miauczy: Miau, miau, miau.
Kura gdacze: Kod, ko, dak.
Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: Gę, gę, gę.
Owca beczy: Be, be, be.
Koza meczy: me, me, me.
Indor gulgocze: Gul, gul, gul.
Krowa ryczy: Mu, mu, mu.
Konik parska: Prr, prr, prr.
A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.

Zabawę można przeprowadzić z wykorzystaniem słownictwa w języku obcym, np. angielskim.

Praca z KP3.35a – odczytywanie wyrazów, podkreślanie litery ł, łączenie wyrazów z właściwymi ilustracjami.

Praca z KP3.35b – odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkami, pisanie litery Ł ł po śladzie i samodzielnie.

Proponujemy również wykonanie mini makiety ,, Wiejskie podwórko”. Wszystkie elementy można wykonać z kartonu lub zastąpić drobnymi plastikowymi zwierzętami.

W TYM TYGODNIU POWINNA NAM TOWARZYSZYĆ PIOSENKA ,,Stary Donald farmę miał…