TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI
 2. PROJEKT: ZABAWKI EKOLOGICZNE
 3. LATO NA WAKACJACH
 4. POŻEGNANIA  NADSZEDŁ  CZAS

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI NA MIESIĄC CZERWIEC

     

WIERSZ

„SŁONECZNY  UŚMIECH”

Nadchodzą  wakacje,
słoneczna pora.
Słoneczny uśmiech
ślę więc przedszkolak.
I tym uśmiechem
ze słonkiem razem
Ogrzeje wszystkie
nadmorskie plaże.
Promienny uśmiech
prześle też górom,
By się nie kryły
za wielką chmurą
Ma jeszcze uśmiech
dla wszystkich dzieci.
Niech im w wakacje
słoneczko świeci.

      PIOSENKA

„JUŻ WKRÓTCE WAKACJE”

Już wkrótce wakacje
i piękna pogoda,
wyjedźmy więc czym prędzej,
bo każdej chwili szkoda.

Ref.:
Gdzie grzywy morskich fal,
gdzie słońca złoty blask,
gdzie ptaków leśny chór
swym śpiewem wita nas

Żegnamy się z panią,
z Maciusiem i z Anią
gotowi, spakowani,
dziś w drogę wyruszamy.

Ref.:
Gdzie grzywy morskich fal…

Lecimy, jedziemy,
idziemy,
płyniemy,
powietrzem, lądem, wodą,
by spotkać się z przyrodą.

Ref.:
Gdzie grzywy morskich fal…

TYDZIEŃ I

 

  

TEMATYKA TYGODNIOWA: Niby tacy sami, a jednak inni .

TREŚCI PROGRAMOWE:

•rozwijanie mowy,
• kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras.
rozwijanie mowy,
• rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym
i dzieciom,
• rozwijanie sprawności fizycznej.
PODSTAWA PROGRAMOWA

I: 5,7
II: 2,4
III: 1,2
IV: 2, 4, 5,7, 8, 16,TYDZIEŃ II

        

TEMATYKA TYGODNIOWA: PROJEKT „ZABAWKI  EKOLOGICZNE”

TREŚCI  PROGRAMOWE:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów),
 • rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,
 • zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,
 • docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,
 • wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu,
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i planowania.

I:   5, 6, 7, 8

III: 2, 5

IV: 1, 3, 2 ,7, 8 ,13, 19, 20

Treści programowe.
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie aktywności twórczej.
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• zapoznanie z wyglądem mapy Polski, miejscami wypoczynku
• poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnego wypoczynku
• rozwijanie sprawności fizycznej.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I-5,6,7,8

II-11

IV- ,2,4,5,6,7,8, 9,10,12,13,15,18,19

TYDZIEŃ IV

TEMATYKA  TYGODNIOWA:   „POŻEGNANIA  NADSZEDŁ CZAS”

TREŚCI  PROGRAMOWE:

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
 • poznawanie przyczyny pękania czereśni,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • poznawanie swoich możliwości,
 • pożegnanie dyrektora, nauczycieli, młodszych kolegów.

PODSTAWA  PROGRAMOWA:

I:   5, 6, 7, 8         

III:  1, 2, 8

IV:  1, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19

Halo ,halo wiewióreczki i już wakacje! A po co są wakacje odpowie wam wiersz.