TEMATYKA TYGODNIOWA:


1. MOJA OJCZYZNA

2. CZYM JEST PRZYJACIEL?
3. ŁĄKA W MAJU
4. ŚWIĘTO RODZICÓW 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI NA MAJ

WIERSZ

„MAMA I TATA”

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem , na wsi,
loty huśtawką , prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie. 

PIOSENKA

„JESTEM POLAKIEM”

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Ref..Jesteśmy Polką i Polakiem

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Ref. .Jesteśmy Polką i Polakiem

Teraz to już Warszawa, to ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Tydzień I

Tematyka tygodniowa: MOJA OJCZYZNA

                                    Treści programowe.
• rozwijanie mowy,
• poznawanie historii powstania Warszawy,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie aktywności twórczej.
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• zapoznanie z wyglądem mapy Polski.
• zapoznanie z nazwami państw należących do UE,
• zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków,
• określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy.
• zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem,
• rozwijanie sprawności fizycznej.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I-5,6,7,8

II-11

IV- ,2,4,5,6,7,8, 9,10,12,13,15,18,19

TYDZIEŃ II

TEMATYKA TYGODNIOWA: CZYM JEST PRZYJAŹŃ?

TREŚCI  PROGRAMOWE:

 • kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
 • uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
 • kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
 • integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,
 • rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,

PODSTAWA  PROGRAMOWA:

 I:   5, 8  

 II:  1 ,2, 4, 6   

III: 1, 5, 6, 7, 8  

 IV: 1, 2, 5, 7, 8,   

TYDZIEŃ III

TEMATYKA TYGODNIOWA : „ŁĄKA W MAJU”

TREŚCI  PROGRAMOWE:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • poznawanie budowy biedronki,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • poznawanie nazw wybranych roślin zielnych.

PODSTAWA  PROGRAMOWA:

I:  5, 6, 7, 8

II: 11

IV: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 18

          TEMATYKA TYGODNIOWA : „ŚWIĘTO RODZICÓW”

TREŚCI  PROGRAMOWE:

rozwijanie mowy,
rozwijanie pamięci,
rozwijanie sprawności manualnej,
zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności
rozwijanie słuchu fonematycznego,
rozwijanie sprawności manualnej,
zachęcanie do sprawiania przyjemności innym.

PODSTAWA  PROGRAMOWA:

 • I:  5, 6, 7, 8

 • II: 9

 • III:2

 • IV: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 15, r