GRUPA III- WIEWIÓRKI

TEMATYKA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 1. WIOSENNE POWROTY
 2. WIELKANOC
 3. WIOSNA NA WSI
 4. DBAMY O PRZYRODĘ
 5. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

WIERSZ

„JUŻ WIELKANOC”


Święta, Święta Wielkanocne
Jak wesoło, jak radośnie.
Już słoneczko mocno grzeje
Miły wiatr wokoło wieje.
Rośnie trawa na trawniku
Żółty żonkil w wazoniku.
Na podwórku słychać dzieci
Ach, jak dobrze, że już kwiecień.
A w koszyczku, na święcone
Jajka równo ułożone.
Śliczne, pięknie malowane
Różne wzory wymyślone.
Żółty kurczaczek ze wstążeczką.
I barwinek jest zielony
W świeże kwiatki ustrojony.

PIOSENKA

PISANKI, PISANKI, JAJKA MALOWANE”

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki. 


  

TYDZIEŃ I

Tematyka tygodniowa: Wiosenne powroty

Treści programowe:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • budzenie zainteresowania przyrodą,
 • zintegrowanie dzieci

PODSTAWA PROGRAMOWA:

 I:  5, 6, 7

 IV: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19

Tydzień II

Tematyka tygodniowa: WIELKANOC

Treści programowe”

• poznawanie zwyczajów wielkanocnych, zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej
• przeliczanie i dodawanie w zakresie dostępnym dziecku
• poznawanie różnych pisanek,
• rozwijanie sprawności fizycznej.
• kształtowanie poczucia rytmu,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• składanie i zaginanie papieru według instrukcji
•poznawanie budowy i właściwości jajka,
• zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka,przygotowanie prostych potraw z jajek

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I-5,7,8

III- 2,

IV- ,2,3,5,6,7,8,12,13,15,17,18

Tydzień III

Tematyka tygodniowa : WIOSNA NA WSI

Treści  programowe:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie  liter,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia,
 • mierzenie długości stopami, krokami,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie nowej techniki plastycznej,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zachęcanie do wspólnego działania,
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania

PODSTAWA  PROGRAMOWA:

I:   5, 6, 7, 8

II : 7

III: 9

IV: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 18

Tydzień IV

Tematyka tygodniowa: DBAMY O PRZYRODĘ

Treści programowe.

• rozwijanie mowy,
• kształtowanie postaw proekologicznych
• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• rozwijanie sprawności fizycznej.
• zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,zachęcanie do segregowania śmieci
• wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
• ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie sprawności manualnych,

PODSTAWA PROGRAMOWA:

I-5,7,8

II-11

III- 2,

IV- ,2,3,5,6,7,8, 9,12,13,15,17,18,19

Tydzień V

Tematyka tygodniowa: MOJA MIEJSCOWOŚĆ,  MÓJ REGION

Treści programowe:

 • rozwijanie mowy,
 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 • poznawanie nazw pobliskich ulic,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości,
 • przygotowanie kącika regionalnego,
 • zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
 • poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej

Podstawa programowa:

I: 5, 6, 7, 8

III: 2, 5

IV:1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 23